E-Sekretariat
 • • udostępnienie klientowi adresu do korespondencji 
  • odbieranie korespondencji przychodzącej zarówno drogą tradycyjną jak i za pomocąpoczty elektronicznej
  • filtrowanie przychodzącej korespondencji według zaleceń i kryteriów podanych przez klienta, część poczty może zostać zachowana w biurze, część przesłana pod wskazany adres
  • elektroniczne archiwizowanie dokumentów, które corocznie zostają przekazywane klientowi na nośniku elektronicznym
  • przesyłanie korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej na wskazany przez klienta adres
  • przepisywanie tekstów
  • sporządzanie raportów dotyczących ponaglenia zapłaty, alarmujących o kończących się datach płatności oraz wyznaczonych okresach rozliczeniowych• filtrowanie przychodzącej korespondencji według zaleceń i kryteriów podanych przez klienta, część poczty może zostać     •  •  • zachowana w biurze, część przesłana pod wskazany adres
  • poszukiwanie oraz pozyskiwanie klientów, którzy zostają zaczerpnięci z dostarczonej przez klienta bazy
  • sporządzanie różnego rodzaju pism oraz wniosków
  • samodzielne poszukiwanie i pozyskiwanie klientów dla firmy korzystającej z naszych usług
  • przechowywanie w bazie danych kompletnych informacji o potencjalnych klientach,
  • aktywny telemarketing telefoniczny (przedstawianie oferty firmy)
  • inne usługi biurowe w ramach podpisanej umowy
   


  Zapraszamy do współpracy