Dotacje
 • Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy unijnych na rozpoczęcie i rozwój działalności:

  • dotacje dla osób bezrobotnych z Powiatowych Urzędów Pracy (20.000 zł)
  • refundacje wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  z Powiatowego Urzędu Pracy (20.000 zł) • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (do 40.000 zł)
  • dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dla ubezpieczonych w ZUS lub KRUS)
  • dotacje inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego na rozwój działalności
  • pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach z funduszy unijnych

   

   

  Oferujemy Państwu kompleksową, profesjonalną pomoc przy pozyskiwaniu funduszy – począwszy od wyboru odpowiedniego źródła finansowania, poprzez zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz stworzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek wraz z biznesplanem i innymi załącznikami), aż do końcowego rozliczenia uzyskanej dotacji (wnioski o płatność).

   

  W ramach działalności zajmujemy się również tworzeniem biznesplanów dla banków i inwestorów, łącznie zanalizą ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia.

   

  Zapraszamy do współpracy