O Firmie

    Dewizą  naszej firmy  jest  pełne  dostosowanie się  do  wymagań  i  potrzeb  każdego  Klienta. Gwarantujemy  Państwu  rzetelność,  fachowość,  pełne  zaangażowanie  oraz  życzliwość  we wzajemnych  relacjach.  Działamy  na  podstawie  wydanej  przez  Ministra  Finansów  Licencji  nr 63121/2013. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z usługowym prowadzeniem księgowości.

    Praktyka uzyskana w prowadzeniu i rozliczaniu bardzo wielu podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, pozwala na świadczenie usług księgowych na wysokim poziomie oraz zapewnia nawiązanie właściwej współpracy w zakresie rachunkowości i finansów.

    Wszystkie  informacje  powierzone  przez  klientów  traktowane  są  jako  poufne  i  nie  są udostępniane  osobom  trzecim,  również  po  zakończeniu  współpracy.  Zgromadzone  dane  są chronione  poprzez  zaawansowane  systemy  informatyczne  zapobiegające  dostępowi  osób postronnych. Bazy poszczególnych klientów biura są archiwizowane  na  zewnętrznych nośnikach danych, co zapobiega utracie danych.