linki

•  Weryfikacja NIP oraz Regon  http://sumy.doobler.net/
•  Pierwszy Urząd Skarbowy http://www.pierwszyus.bialystok.pl/
•  Drugi Urząd Skarbowy  http://www.drugius.biaman.pl/
•  Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne http://zus.pox.pl/
•  Ministerstwo finansów http://www.mf.gov.pl/ministerstwo­finansow
•  Krajowy Rejestr Sądowy https://ems.ms.gov.pl/
•  Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl/gus
•  Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl/
•  Zakład Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl/
•  Urzędy Skarbowe http://www.urzedy­skarbowe.pl/
•  Państwowa Inspekcja Pracy http://www.pip.gov.pl/
•  Krajowa Infolinia Podatkowa http://urzedy.info.pl/infolinia­podatkowa
•  Kursy walut NBP http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html
•  Kalkulatory Gofin http://www.kalkulatory.gofin.pl/
•  Druki Gofin http://www.druki.gofin.pl/
•  Wskaźniki i stawki http://www.wskazniki.pl/main.php
•  Limity  w  działalności  gospodarczej  http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/limity­w­dzialalnosci­gospodarczej
•  Weryfikacja Europejskiego numeru VAT (VIES) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
•  Portal księgowy Infor http://www.infor.pl/
•  Portal podatkowo-­księgowy Gofin http://www.gofin.pl/
•  Portal finansowy Money http://www.money.pl/
•  Portal finansowy Bankier http://www.bankier.pl