Biuro Rachunkowe
 • Pełna księgowość

  •   opracowywanie planów kont
  •   opracowywanie polityki rachunkowości
  •   bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  •   prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych: ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  •   rozrachunki
  •   prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
  •   deklaracje podatkowe i rozliczenia z US
  •   sprawozdania do GUS
  •  sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat i sprawozdań finansowych

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  •   bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  •   ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  •   prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
  •   rozrachunki (przy dodatkowym uzgodnieniu z klientem)
  •   deklaracje podatkowe i rozliczenia z US
  •   sprawozdania do GUS

  Ryczałt ewidencjonowany

  •   ewidencja przychodów
  •   prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
  •   ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  •   rozliczenia z US
  •   sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

  Kadry, Płace i  ZUS

  •   sporządzanie list płac
  •   sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych
  •   sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników
  •   sporządzanie deklaracji ZUS
  •   przekazywanie deklaracji do ZUS  drogą elektroniczną (Płatnik)
  •   informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
  •   prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej
  •   sporządzanie deklaracji do PFRON

  Pozostałe Usługi

  •  pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej:
  -ewidencja działalności gospodarczej CEIDG
  -ewidencja w Krajowym Rejestrze Sądowym
  -Urząd Statystyczny
  -Urząd Skarbowy
  -Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • sporządzanie  deklaracji  do  UM  –  podatek  od  nieruchomości  oraz  podatek  od środków transportu
  • pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych, analiz i prognoz
  • wyprowadzanie zaległości księgowych
  • sporządzanie wniosków o zwroty VAT­u w budownictwie mieszkaniowym
  •  zeznania roczne do podatku dochodowego (osoby fizyczne i prawne)
  •  sporządzanie innych deklaracji i sprawozdań

   


  Zapraszamy do współpracy